5.9.2016

Muslimiväestö kasvaa rajusti

Mielenosoitus Jemenissä viitisen vuotta sitten.
Kristinusko on vielä selvästi suurin uskonto maailmassa, mutta muslimit saattavat tavoittaa kristittyjen määrän vahvan väestönkasvun ansiosta jo vuosisadan puolivälissä. Vuonna 2010 kristittyjä oli 2,2 miljardia ja muslimeja 1,6 miljardia. Ennusteiden mukaan muuttovyöry Eurooppaan ei ole ainakaan vähenemässä.

Muslimien väestönkasvu ylittänee maailman keskimääräisen väestönlisäyksen jopa kaksinkertaisesti. Muslimeilla on korkein syntyvyys, keskimäärin 3,1 lasta naista kohti, mikä ylittää reilusti korvaavan väestönkasvun tason, 2,1 lasta naista kohti.

Muut maailman uskonnot kasvavat Pew-foorumin ennusteiden mukaan suunnilleen koko väestön keskimääräistä tahtia. Hindujen määrä kasvaa ennusteiden mukaan miljardista noin 1,4 miljardiin. Buddhalaisten määrä pysynee melko vakaana, koska väestö ikääntyy ja syntyvyys on alhaista Kiinassa, Thaimaassa ja Japanissa.

Eurooppa on ainoa maanosa, missä koko väestön määrän ennustetaan laskevan. Kristityt säilyvät kyllä selvästi suurimpana ryhmänä Euroopassa, mutta vuonna 2050 heidän osuutensa ennustetaan painuvan alle kahteen kolmasosaan väkiluvusta. Muslimeja eurooppalaisista olisi tuolloin noin 10 prosenttia, kun prosenttiluku oli 5,9 vuonna 2010.

Myös hindujen ja buddhalaisten määrän Euroopassa ennustetaan jonkin verran kasvavan maahanmuuton takia. Vahvinta maailman väestönkasvu, sekä kristittyjen että muslimien, on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Neljä kymmenestä maailman kristitystä asukkaasta elää Afrikassa.
Suurin väestönkasvu keskittyy
punaisille alueille Afrikkaan.

Liikaakin elinvoimaa?

Maailman islamilaisessa talousfoorumissa elokuussa Indonesian presidentti Joko Widodo oli "optimistinen", kertoo Washington Post. Pressa kertoi tutkimuksiin vedoten, että muslimien määrä saattaa kasvaa jopa 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Muslimien määrä maailmassa saattaisi ylittää kristittyjen määrän ainakin vuoteen 2070 mennessä. Suuri väestönkasvu merkitsisi samalla muslimimaailman voimakasta nuortumista. Lasten kuolleisuuden oletetaan edelleen vähenevän samalla kun syntyvyys pysyy korkealla.

Jakartan talouskokouksessa havaittiin minareettien yllä myös tummia pilviä, sillä nuorilla lienee jatkossa entistä enemmän vaikeuksia löytää työpaikkoja, mikä voi johtaa sosiaaliseen epävakauteen. Luvassa lienee lisää levottomuutta ja turhautumista. Kokouksessa oltiin huolissaan myös nuorten radikalisoitumisesta, mitä erilaiset Isiksen kaltaiset terroristijoukkiot lietsovat.

Esimerkiksi Iranissa ja Malesiassa on jo toteutettu syntyvyyttä alentavaa politiikkaa. Silti maailmanlaajuisessa muslimiyhteisössä syntyvyys on alentunut varsin paljon hitaammin kuin muualla maailmassa.

Talousfoorumissa nähtiin optimistisesti islamissa olevan kasvullista elinvoimaa, mitä muissa uskonnoissa ei ole. Väestönkasvun pelättiin olevan myös kielteinen asia, koska parempia ja kestävämpiä elinoloja luovaa tuottavaa työtä ei ole helppo synnyttää mm. Lähi-idässä tai Afrikassa.

***
Lisäys: Kun uskonnoista on puhe, en malta olla linkittämättä Kuosmasen juttuun.


***

Ei kommentteja: